“Tobias Seng”的版本历史

跳转至: 导航搜索

差异选择:选中要对比的版本的单选按钮,按Enter键或下方的按钮。
说明:(当前)=与最后版本之间的差异,(之前)=与上一版本之间的差异,=小编辑。

  • (当前 | 之前) 2019年9月13日 (五) 08:0593.180.178.13讨论. . (8,112字节) (+8,112). . (创建页面,内容为“== Tobias Seng == ROZBIJ SIĘ Bezzwłocznie dwulatek pewnie dysponować "zbite" ciężary. Wcześniej dwulatek ponoć stanowić "nieliczne" obowiązki. • Legislacj...”)